Các nước Đông Nam Á tìm cách phát triển AI theo khuôn khổ chung

“Hướng dẫn ASEAN về Quản trị và Đạo đức AI” sẽ giúp các quốc gia thành viên xây dựng các quy định trong nước theo một khuôn khổ chung.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng một vài trò ngày càng quan trọng tại các quốc gia Đông Nam Á. Các chuyên gia công nghệ đánh giá AI có thể là nhân tố thay đổi cuộc chơi cho các tổ chức, doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế Đông Nam Á nói chung.

Để tận dụng lợi thế của AI và hạn chế những mặt tiêu cực của công nghệ này, vừa qua, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ban hành “Hướng dẫn ASEAN về Quản trị và Đạo đức AI”.

Từ góc độ pháp lý, Hướng dẫn này đóng vai trò như một kế hoạch chi tiết hoặc mô hình tham khảo cho các quốc gia ASEAN khi xem xét thiết lập các khuôn khổ và luật pháp quản trị AI nội địa.

Nội dung của Hướng dẫn phân định rõ ràng vai trò và trách nhiệm của các bên khi tham gia vào quy trình phát triển AI. Đồng thời, hướng dẫn cũng hỗ trợ cách tiếp cận thực tế, tư duy tiến bộ để quản lý việc sử dụng AI.

Không phải tất cả các ứng dụng AI đều có mức độ rủi ro như nhau. Việc Hướng dẫn nhấn mạnh vào đánh giá rủi ro lặp đi lặp lại trong suốt vòng đời AI sẽ cung cấp cho các quốc gia thành viên một phương pháp quan trọng và có cấu trúc để đánh giá các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến hệ thống AI.

Theo hướng dẫn mới, các quốc gia ASEAN sẽ thành lập một nhóm làm việc về AI để hỗ trợ phát triển các chính sách AI trong khu vực. Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn phôi thai nhưng nhóm làm việc được coi là một nền tảng quan trọng để tạo điều kiện phát triển các dự án và cơ chế khu vực nhằm hỗ trợ triển khai AI xuyên biên giới.

Cách tiếp cận được nêu trong Hướng dẫn AI của ASEAN sẽ không chỉ có tác dụng nâng cao hiệu quả quản lý mà còn thúc đẩy văn hóa ứng xử có trách nhiệm, thông qua việc thiết lập các nguyên tắc chung và thực tiễn tốt nhất.

Thái Lan, Indonesia và Singapore ban hành chính sách nội địa

Thái Lan, Indonesia và các thành viên ASEAN khác đã thể hiện ý định xây dựng khuôn khổ AI quốc gia và đưa ra luật pháp chính thức, mang tính ràng buộc.

Indonesia gần đây đã công bố kế hoạch chuyển đổi từ các hướng dẫn AI có đạo đức mềm sang các quy tắc ràng buộc về mặt pháp lý vào cuối năm nay.

Singapore năm ngoái đã thành lập Quỹ xác minh AI để tập hợp các nhà phát triển phần mềm nhằm xây dựng các công cụ kiểm tra AI, để đảm bảo việc sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Singapore cũng đã xuất bản “Khung quản trị AI mẫu” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại quốc tế giữa các bên liên quan đến việc cho phép phát triển các ứng dụng AI tạo sinh đáng tin cậy.

Khi các tiêu chuẩn quốc tế về AI tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh chóng, điều tối quan trọng là ASEAN phải hợp tác với các đối tác đối thoại của mình ở Mỹ và EU để thúc đẩy hợp tác pháp lý quốc tế. Thông qua sự hợp tác, tất cả các thực thể có thể trao đổi các phương pháp hay nhất, điều chỉnh các khung pháp lý và cùng nhau giải quyết các thách thức mới nổi.

Mối quan hệ đối tác mang tính xây dựng giữa ngành công nghiệp và chính phủ là điều không thể thiếu để đảm bảo sự phát triển và triển khai AI một cách có trách nhiệm, an toàn và bảo mật.

Khi Đông Nam Á phát triển, các bên liên quan sẽ cần phải cùng nhau thúc đẩy các chính sách hỗ trợ AI có trách nhiệm, xây dựng niềm tin.

Theo Tạp Chí Điện Tử VIET TIMES