CEO Google lên tiếng về tin đồn trí tuệ nhân tạo có tri giác

CEO của Google không cho rằng trí tuệ nhân tạo sẽ là một mối đe dọa trong tương lai.

CEO của Alphabet phủ định tin đồn trí tuệ nhân tạo của công ty có tri giác. Ảnh: AFP