Đa số người dân đồng ý sắp xếp 80 phường thành 38 phường mới ở TPHCM

Hơn 91% cử tri 80 phường thuộc các Quận 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận đồng ý chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính từ nay đến năm 2030.

Quận 8 (TPHCM) sẽ sáp nhập 9 phường thành 3 phường mới. Ảnh: Anh Tú

Ngày 10.7, UBND TPHCM đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ, Thường trực Thành ủy TPHCM, Thường trực HĐND TPHCM về tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

Trước đó, từ ngày 23 đến ngày 30.6, TPHCM đã tổ chức lấy ý kiến đối với toàn bộ cử tri có đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú trên địa bàn 80 phường (các Quận 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận) thuộc diện sắp xếp.

Theo phương án của UBND TPHCM, sau sắp xếp từ 80 phường sẽ hình thành 38 phường mới. Trong đó, đa số nhập từ hai phường thành một phường mới, có 7 trường hợp nhập ba phường hoặc một phần phường cũ hình thành phường mới. Có 9 phường phải điều chỉnh ranh giới.

Kết quả đã có 961.533 cử tri được lấy ý kiến, trong đó 91,28% cử tri đồng ý chủ trương sắp xếp; 1,92% cử tri không đồng ý và 491 ý kiến khác.

Theo UBND TPHCM, về các ý kiến không đồng ý và ý kiến khác liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính, cử tri nêu khó khăn trong việc chuyển đổi giấy tờ, địa chỉ sau sáp nhập. Do đó cử tri đề nghị các cấp chính quyền hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc chuyển đổi các loại giấy tờ sau khi sắp xếp.

Cử tri cũng ý kiến việc đặt tên các đơn vị hành thành sau sắp xếp nên có chọn lọc để đảm bảo quyền lợi cao nhất, ít tác động nhất đến người dân sau khi hình thành phường mới.

Ngoài ra, cử tri đề nghị cần có giải pháp đảm bảo, tăng cường an ninh trật tự, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường tại phường mới vì quy mô dân số tăng; sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức để phường mới kịp thời đi vào hoạt động, phục vụ tốt nhất cho người dân; xem xét việc sử dụng trụ sở của UBND phường mới đảm bảo thuận tiện, phù hợp cho người dân khi liên hệ.

Quận Bình Thạnh sắp xếp 13 phường thành 7 phường mới. Ảnh: Anh Tú

Từ năm 1975 đến nay, TPHCM trải qua 7 lần tách, nhập các đơn vị hành chính. Gần nhất là năm 2021, TPHCM sáp nhập 3 quận: 2, 9, Thủ Đức thành TP Thủ Đức. Cũng trong năm này, TPHCM sáp nhập 19 phường thuộc Quận 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận.

Sau 7 lần tách nhập đơn vị hành chính, hiện TPHCM có TP Thủ Đức, 16 quận và 5 huyện; 249 phường, 58 xã và 5 thị trấn.

Như vậy với phương án sắp xếp 80 phường trên, TPHCM sẽ giảm còn 210 phường.

Phương án sắp xếp phường ở TPHCM

Quận 3: nhập Phường 9 và 10 thành Phường 9; nhập Phường 13 và 12 thành Phường 12.

Quận 4: nhập Phường 6 và 9 thành Phường 9; nhập Phường 8 và Phường 10 thành Phường 8; nhập Phường 14 và 15 thành Phường 15.

Quận 5: nhập Phường 2 và 3 thành Phường 2; nhập Phường 5 và 6 thành Phường 5; nhập Phường 7 và 8 thành Phường 7; nhập Phường 10 và 11 thành Phường 11.

Quận 6: nhập Phường 2, 6 và một phần Phường 5 thành Phường 2; nhập Phường 1, 3 và 4 thành Phường 1; nhập Phường 9 và một phần Phường 5 thành Phường 9; nhập Phường 11 và một phần Phường 10 thành Phường 11; nhập Phường 14 và một phần Phường 13 thành Phường 14.

Quận 8: nhập Phường 1, 2 và 3 thành phường mới tên Rạch Ông; nhập Phường 8, 9 và 10 thành phường mới tên Hưng Phú; nhập Phường 11, 12 và 13 thành phường mới tên Xóm Củi.

Quận 10: nhập Phường 6 và 7 thành Phường 6; nhập Phường 5 và 8 thành Phường 8; nhập Phường 10 và 11 thành Phường 10.

Quận 11: nhập Phường 1 và 2 thành Phường 1; nhập Phường 4, 6 và 7 thành Phường 7; nhập Phường 8 và 12 thành Phường 8; nhập Phường 9 và 10 thành Phường 10; nhập Phường 11 và 13 thành Phường 11.

Quận Bình Thạnh: nhập Phường 5 và một phần Phường 6 thành Phường 5; nhập Phường 7 và một phần Phường 6 thành Phường 7; nhập Phường 11 và một phần Phường 13 thành Phường 11; nhập Phường 2 và 15 thành Phường 15; nhập Phường 19 và 21 thành Phường 19; nhập Phường 14 và 24 thành Phường 24.

Quận Gò Vấp: nhập Phường 1, 4 và 7 thành Phường 1; nhập Phường 8 và 9 thành Phường 8; nhập Phường 14 và một phần Phường 13 thành Phường 14; nhập Phường 15 và một phần Phường 13 thành Phường 15.

Quận Phú Nhuận: nhập Phường 3 và 4 thành Phường 4; nhập Phường 15 và 17 thành Phường 15.

Theo Báo Lao Động