Đẩy mạnh tiếp cận nguồn vốn xanh phục vụ ngành năng lượng tái tạo Việt Nam

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) được thành lập để phục vụ và đồng hành cùng sự phát triển của ngành điện và năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Năm 2008, EVNFinance ra đời với sứ mệnh là đầu mối thu xếp và quản trị vốn cho các dự án điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Trên cơ sở Nghị định 78/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chương trình “Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn II” vay vốn World Bank trị giá 200 triệu USD (Chương trình DPL2), EVNFinance trở thành doanh nghiệp đầu tiên thực hiện nhận vay lại chịu rủi ro để cho vay tiếp, được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cấp tín dụng vượt giới hạn đối với các khách hàng theo Chương trình DPL2.

Các khách hàng sử dụng vốn Chương trình DPL2 là các doanh nghiệp như: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PCHP), Tổng Công ty Phát điện 1,2 và 3 (EVNGENCO 1, 2, 3)… đều là các doanh nghiệp có quy mô lớn về doanh thu, có bề dày lịch sử hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất – truyền tài – phân phối điện.

Đẩy mạnh tiếp cận nguồn vốn xanh phục vụ ngành năng lượng tái tạo Việt Nam

Do tính chất đặc thù của Chương trình DPL2 cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nên các yêu cầu về thẩm định, phê duyệt cho vay, kiểm soát hồ sơ thanh toán, giải ngân thanh toán, theo dõi kiểm tra sau vay được thực hiện chặt chẽ theo quy định được Bộ Tài chính thông qua. Tham gia vào Chương trình DPL2 là cơ sở để EVNFinance thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng các dự án điện và mang lại hiệu quả đầu tư không nhỏ cho các dự án này.

Hiện tại, EVNFinance đang tích cực hợp tác với các quỹ, đối tác nước ngoài để tiếp cận những nguồn vốn xanh, mở dòng chảy tài chính tài trợ cho các dự án năng lượng xanh, năng lượng tái tạo cho sự phát triển bền vững môi trường Việt Nam.

Ngoài ra, tại kỳ họp đại hội cổ đông năm 2023 vừa qua, các cổ đông của EVNFinance đã bầu ra Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 để tiếp nối, kế thừa những truyền thống văn hóa của con người EVN và lãnh đạo EVNFinance đạt được những mục tiêu chiến lược phát triển lâu dài trong việc phục vụ ngành điện cũng như phục vụ ngành năng lượng tái tạo.

Tổng hợp