Điều kiện nào để được miễn thuế hàng NK thực hiện hợp đồng hợp tác sản xuất?

Theo quy định, để được hưởng chính sách miễn thuế NK đối với hàng NK thực hiện hợp đồng hợp tác sản xuất giữa các DN thì DN phải đáp ứng quy định về gia công lại đối với hàng hóa NK để sản xuất XK đã được quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

Trước thắc mắc của Công ty CP môi giới thương mại XNK Nam Việt liên quan đến chính sách ưu đãi miễn thuế đối với hàng NK gia công sản xuất XK, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK được miễn thuế NK.

Điều 178, Điều 179 Luật Thương mại quy định gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao. Hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Ảnh minh họa. Ảnh: N.H

Tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK được miễn thuế NK. Tuy nhiên, cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế, DN phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

Trường hợp cụ thể Công ty CP môi giới thương mại XNK Nam Việt NK nguyên liệu điều thô theo loại hình nhập sản xuất XK (loại hình E31) sau đó giao một phần hạt điều thô NK theo hợp đồng hợp tác sản xuất, có xuất hoá đơn GTGT theo trị giá hạt điều thô cho Công ty TNHH MTV thương mại XNK Thuỷ Việt Tiên. Công ty TNHH MTV thương mại XNK Thuỷ Việt Tiên thực hiện bóc vỏ hạt điều thô và xuất lại nhân hạt điều cho Công ty CP môi giới thương mại XNK Nam Việt, có xuất hoá đơn GTGT theo trị giá hạt điều nhân.

Đối chiếu với hồ sơ, chứng từ, cơ quan Hải quan cho biết, giao dịch trao đổi hàng hoá giữa 2 công ty không đáp ứng quy định về gia công lại đối với hàng hoá NK để sản xuất XK theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP nên không được miễn thuế NK đối với hàng hoá NK để thực hiện hợp đồng hợp tác sản xuất giữa 2 công ty.

Theo HQ Online