Người dân được chọn giá điện như gói cước điện thoại, tiền điện sẽ rẻ hơn

Ông Nguyễn Minh Đức – Ban Pháp chế – Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – cho biết, biểu giá điện 2 thành phần nôm na giống với giá cước điện thoại cố định, tức là một số tiền cố định gọi là tiền thuê bao hàng tháng, phần thứ hai là tính trên lượng điện năng tiêu thụ.