Novaland: Nợ trái phiếu gần 50.000 tỷ vượt qua vốn chủ sở hữu

Cuối quý 2.2022, vay nợ trái phiếu của Novaland đạt mức gần 50.000 tỷ đồng. Tổng giá trị trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ tại Novaland là khoảng 12.780 tỷ đồng, chiếm 25,5 % tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành. Bên cạnh đó, tổng số nợ phải trả lên gần 195.000 tỷ đồng chiếm tới 81,4 % khối tài sản.

Nợ trái phiếu vượt qua vốn chủ sở hữu

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; mã NVL) cho biết, đến ngày cuối tháng 6.2022, tổng tài sản của NVL đạt mức 239.277 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả lên tới gần 195.000 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm và chiếm tới 81,4% khối tài sản. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của NVL là gần 4,4 lần.

Tổng dư nợ vay của Novaland là 68.567 tỷ đồng, tăng thêm gần 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong nửa đầu năm, Novaland vay mới hơn 18.570 tỷ đồng và trả nợ gốc vay hơn 13.182 tỷ đồng.

Nợ trái phiếu của NVL tính đến giữa năm 2022 đã ở mức gần 50.000 tỷ đồng

Đáng chú ý, dư nợ trái phiếu của NVL trong 6 tháng đầu năm ở mức gần 50.000 tỷ đồng, vượt vốn chủ sở hữu hơn 5000 tỷ đồng. Trong đó, vay trái phiếu ngắn hạn đạt mức 14.368 tỷ đồng, vay trái phiếu dài hạn đạt mức 35.294 tỷ đồng. So với hồi đầu năm 2022, vay nợ trái phiếu đã tăng lên hơn 13.000 tỷ đồng.

Trong các khoản vay thông qua phát hành trái phiếu ngắn hạn, khoản vay có giá trị lớn có thể kể đến khoản huy động bằng việc phát hành trái phiếu theo mệnh giá bằng Đồng Việt Nam do Công ty Cổ phần Chứng khoán kỹ thương thu xếp có tổng mệnh giá 1.290 tỷ đồng, ngày đáo hạn cuối cùng vào năm 2022. Lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên cố định bằng 10,5 %/năm.

Một khoản huy động khác bằng việc phát hành trái phiếu theo mệnh giá bằng Đồng Việt Nam do Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí tư vấn, có tổng mệnh giá phát hành thành công là 1.000 tỷ đồng, đáo hạn vào tháng 12.2022, chịu mức lãi suất cố định 10,5 %…Các khoản huy động trái phiếu nêu trên được đảm bảo bằng cổ phần của Công ty thuộc sở hữu của các cổ đông và phần vốn góp của Công ty tại công ty con.

Tổng giá trị trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ tại NVL là khoảng 12.780 tỷ đồng, chiếm 25,5 % tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành

Đáng chú ý, trong các khoản vay thông qua phát hành trái phiếu dài hạn, có một số khoản huy động thông qua phát hành trái phiếu quốc tế. Theo thuyết minh từ báo cáo tài chính, khoản huy động hơn 7.000 tỷ đồng bằng việc phát hành 1.500 trái phiếu chuyển đổi vào ngày 16.7.2021 theo mệnh giá bằng đô la Mỹ cho các nhà đầu tư quốc tế do The Bank of New York Mellon – Chi nhánh London với tư cách là Đại lý ủy thác và Ngân hàng Credit Suisse – Chi nhánh Singapore thu xếp và làm đại lý phát hành. Gói trái phiếu chuyển đổi có tổng giá trị 300 triệu đô la Mỹ với mệnh giá 200.000 đô la mỹ/trái phiếu, sẽ đáo hạn vào ngày 16.7.2026. Mức chịu lãi trái phiếu là 5,25%/năm. Trái phiếu không có tài sản đảm bảo và có thể chuyển đổi thành cổ phần của NVL bắt đầu từ ngày tròn 41 ngày kể từ ngày phát hành cho đến trước ngày thứ mười trước ngày đáo hạn.

Bên cạnh đó là các khoản huy động thông qua phát hành trái phiếu dài hạn ở mức 4.620 tỷ đồng cho Dallas VietNam Gamma.Ltd và khoản huy động thông qua phát hành trái phiếu dài hạn ở mức 1.154 tỷ đồng cho Credit Suise AG – Chi nhánh Singapore. Như vậy, tính đến thời điểm 30.6.2022, tổng giá trị trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ tại NVL là khoảng 12.780 tỷ đồng, chiếm 25,5 % tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Không chỉ Novaland, một số công ty con, công ty liên quan trong hệ sinh thái của NVL cũng phát hành trái phiếu hàng nghìn tỷ. Cụ thể vào tháng 12.2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Summer Beach đã phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng. Vào tháng 10. 2021, Công ty cổ phần Bất động sản BNP Global phát hành 2.100 tỷ đồng trái phiếu.

Novaland trong nhóm đầu vay nợ trái phiếu

Trong báo cáo gửi tới Chính phủ mới đây, Bộ Tài chính đã công bố danh sách 20 doanh nghiệp bất động sản vay nợ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) nhiều nhất trong năm 2021.

Tổng số nợ vay trái phiếu của các doanh nghiệp nêu trên lên tới hơn 100.000 tỷ đồng, lãi vay trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp giao động từ 8%/năm đến 12,9%/năm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va nằm trong top 5 doanh nghiệp bất động sản vay nợ

Trong đó Novaland nằm trong “top 5” doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu về vay nợ trái phiếu doanh nghiệp với mức vay trong năm 2021 là 6.938 tỷ đồng.  Đáng chú ý, trong báo cáo của Bộ Tài chính đã cảnh báo về tình trạng doanh nghiệp vay nợ trái phiếu lớn hơn vốn chủ sở hữu. Cá biệt có trường hợp như Công ty TNHH kinh doanh BĐS Mediterranena Revival Villas phát hành trái phiếu gấp 47 lần vốn chủ sở hữu.

Trong bối cảnh nợ trái phiếu tăng, thời điểm giữa năm 2022, doanh thu thuần của NVL ghi nhận mức 4.614 tỷ đồng, giảm 34,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt mức 1.817 tỷ đồng, giảm 9,8 % so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần gần 35.973 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.500 tỷ đồng. So sánh với chỉ số nêu trên, kết thúc quý 2.2022, NVL mới đạt 12,8 % doanh thu và 27,9 % lợi nhuận đề ra.

Theo Đai Biểu Nhân Dân