Hầu hết các xe chữa cháy đang sử dụng tại Việt Nam hiện nay là các xe tải cỡ lớn, có bề ngang từ 2.500 mm trở lên, nên khó tiếp cận với những đám cháy trong ngõ nhỏ. Với xe pick up có lợi thế bề ngang nhỏ, vì vậy dễ tiếp cận hơn.

Vĩnh Phát Motors cho biết, sản phẩm được thiết kế, cải tiến, thực nghiệm và hoàn thiện sản xuất, trên cơ sở tham khảo một số yêu cầu của Đề tài KHCN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe chữa cháy cỡ nhỏ, sử dụng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Việt Nam”.