Sắp diễn ra ‘Hội nghị Diên Hồng’ về người Việt Nam ở nước ngoài

Từ ngày 21 – 24/8/2024, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn Trí thức và Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt HNVK4 và Diễn đàn) tại Hà Nội.

Hội nghị NVNONN toàn thế giới được tổ chức ba lần vào các năm: 2009, 2012 và 2016 với sự tham dự của các kiều bào tiêu biểu từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ cùng đại diện lãnh đạo của nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước.

Các hội nghị nêu trên là diễn đàn trao đổi chuyên sâu giữa kiều bào với trong nước về những vấn đề mang tính chiến lược trong xây dựng và phát triển đất nước và các nội dung về cộng đồng NVNONN. Hội nghị NVNONN toàn thế giới luôn dành được sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương và cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài.

Việc tổ chức HNVK4 và Diễn đàn có ý nghĩa quan trọng, nhất là năm 2024 là năm bản lề trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là năm đánh dấu tròn 20 năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN; cũng như trong bối cảnh cộng đồng NVNONN mong muốn góp phần cùng nhân dân cả nước hiện thực hóa khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

HNVK4 và Diễn đàn có chủ đề “Người Việt Nam ở nước ngoài chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước” nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai các văn bản Đại hội Đảng XIII, Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 và Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN…

HNVK4 sẽ tạo diễn đàn để kiều bào, nhất là đội ngũ trí thức và doanh nhân kiều bào, đóng góp ý kiến, hiến kế cho việc xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới; tăng cường kết nối doanh nhân, chuyên gia trí thức NVNONN với trong nước, nhất là các địa phương, doanh nghiệp và viện, cơ sở nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, ứng dụng; thúc đẩy đầu tư của kiều bào cũng như kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước.

Phiên chuyên đề “Kiều bào với sự phát triển công nghệ cao của Việt Nam” sẽ thu hút kiều bào đóng góp ý kiến và kinh nghiệm về sự phát triển ngành trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Phiên họp chuyên đề “Đại đoàn kết dân tộc, công tác hội đoàn và vai trò của thế hệ trẻ kiều bào” sẽ bàn các biện pháp tăng cường công tác đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc; tình hình hoạt động hội đoàn, kinh nghiệm về mô hình tổ chức của các hội đoàn; nhu cầu của các hội đoàn NVNONN là thành viên của các đoàn thể quần chúng trong nước; vai trò của lãnh đạo hội đoàn, lực lượng nòng cốt của các hội đoàn trong việc quy tụ, đoàn kết cộng đồng; vai trò của thế hệ trẻ kiều bào trong công tác hội đoàn, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật tới cộng đồng, quảng bá văn hóa Việt Nam, tăng cường quan hệ giao lưu nhân dân..

HNVK4 và Diễn đàn dự kiến sẽ có khoảng 600 người tham dự với nhiều hoạt động phong phú như: Đoàn kiều bào tiêu biểu đến chào lãnh đạo Đảng, Nhà nước / Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Giải golf dành cho đại biểu tham dự hội nghị…

Theo Báo Tiền Phong