Thủ tướng chỉ đạo tăng cường thanh tra hoạt động livestream bán hàng

Thủ tướng giao Bộ trưởng Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động livestream bán hàng.

Chỉ đạo trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại Công điện số 56 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Theo công điện, tại Việt Nam, hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số phát triển tích cực, trở thành kênh phân phối quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người dân và góp phần phát triển các dịch vụ tài chính, dịch vụ thanh toán điện tử.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng nhận định, sự phát triển nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số đặt ra thách thức đối với công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, công tác quản lý thu thuế…

Thủ tướng giao Bộ trưởng Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động livestream bán hàng.

Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động livestream bán hàng.

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, nhận hoa hồng từ việc quảng cáo, bán hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các đơn vị chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Bộ trưởng Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan tối ưu hóa quy trình thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử.

Đồng thời đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả thực hiện nghĩa vụ thuế, tăng cường triển khai các giải pháp thu thuế, chống thất thu thuế, xử lý nghiêm các vi phạm về thuế, hải quan trong hoạt động thương mại điện tử.

Một nhiệm vụ nữa của tư lệnh ngành Tài chính được Thủ tướng đề cập là xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với thương mại điện tử, áp dụng các công nghệ hiện đại, phương pháp quản lý rủi ro đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Cơ quan chức năng từng bước kiểm soát chặt chẽ hóa đơn đầu vào đảm bảo việc kê khai, nộp thuế đúng quy định pháp luật của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân từ khâu sản xuất đến lưu thông, từ khâu nhập khẩu đến bán hàng.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công việc này Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/6.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Công Thương và các Bộ, ngành cần tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, trên cơ sở đó nghiên cứu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

Bộ trưởng Công Thương tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính trong việc phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Công Thương chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các địa phương tổ chức, triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng cường năng lực cạnh tranh.

Bộ trưởng Bộ Công an được giao phối hợp với các cơ quan thúc đẩy tiến độ đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu hộ tịch, thuế, ngân hàng… phục vụ định danh, xác thực cá nhân, tổ chức phòng ngừa các hành vi gian lận, trốn thuế trong hoạt động thương mại điện tử.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng cần nghiên cứu xây dựng cơ chế tiếp cận, khai thác hiệu quả Hệ thống định danh và xác thực điện tử nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trực tuyến trong từng lĩnh vực.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công Thương trong việc cung cấp thông tin, quản lý người dùng mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử.

Thủ tướng giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát giao dịch thanh toán điện tử trong hoạt động ngân hàng; nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, hỗ trợ giao dịch thương mại điện tử.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện việc cung cấp thông tin của các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ các nền tảng xuyên biên giới theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Cũng theo yêu cầu của Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thiết lập cơ chế quản lý, giám sát các giao dịch thanh toán hỗ trợ công tác quản lý thuế đối với hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong thương mại điện tử.

Theo VTC NEWS