Thủ tướng: Đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo động lực phát triển mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, sớm triển khai 30 dịch vụ công thiết yếu còn lại, góp phần củng cố niềm tin của người dân, DN, tạo động lực phát triển mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chỉ bàn làm, không bàn lùi để thúc đẩy mạnh mẽ động lực chuyển đổi số. (Ảnh: VGP)

Chiều 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đã chủ trì phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ nhằm sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phiên họp được kết nối trực tuyến với các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo báo cáo tại phiên họp, 6 tháng đầu năm, kinh tế số ước tăng trưởng 22,4% và ước đạt 18,3% tỷ trọng trong GDP. Doanh thu lĩnh vực kinh tế số đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tăng 8% so với cùng kỳ. 43/53 dịch vụ công thiết yếu đã được triển khai. Đến nay, khoảng 51,6 triệu hồ sơ đã được nộp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cơ bản thống nhất với các báo cáo, tham luận tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyển đổi số đã trở thành phong trào, xu thế, là yêu cầu khách quan và lựa chọn chiến lược đối với phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay, đồng thời ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, công tác hoàn thiện thể chế, kinh tế số, xã hội số có bước phát triển mạnh, hạ tầng số được quan tâm đầu tư, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai, kết nối, tích hợp, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của các bộ, ngành và địa phương, sự đồng lòng, ủng hộ và tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06 trong 6 tháng qua.

Thủ tướng khẳng định chuyển đổi số đã trở thành phong trào, xu thế, là yêu cầu khách quan và lựa chọn chiến lược. (Ảnh: VGP)

Cho rằng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như một số nhiệm vụ chậm tiến độ; phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số vẫn còn tình trạng “manh mún, cát cứ thông tin, chia cắt, co cụm dữ liệu”, Thủ tướng đã nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới; trong đó, cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, sức lan tỏa của chuyển đổi số và vai trò người đứng đầu.

“Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu cho bộ, ngành, địa phương và chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, tập trung về cơ sở dữ liệu quốc gia, từ đó yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, các đồng chí Chủ tịch UBND phải trực tiếp chỉ đạo việc này, vì đây là quan trọng trong phát triển, đây là động lực tăng trưởng, khi ưu tiên cho tăng trưởng phải làm, tạo động lực để người dân, doanh nghiệp tham gia đóng góp cho kinh tế số, xã hội số”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phấn đấu đến năm 2025, 100% dịch vụ công trực tuyến được thực hiện toàn trình; 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong tháng này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện “Chiến lược Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Các Bộ cần sớm xây dựng các văn bản thi hành các luật gồm: Luật Giao dịch điện tử, Luật Viễn thông, Luật Lưu trữ.

Về phát triển kinh tế số, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, phát triển hạ tầng thanh toán điện tử, sớm triển khai 30 dịch vụ công thiết yếu còn lại, góp phần củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực phát triển mới.

Giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương liên quan, Thủ tướng yêu cầu việc triển khai chuyển đổi số quốc gia và thực hiện Đề án 06 phải trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện”, các bộ, ngành xử lý công việc phải có “đầu ra”, sản phẩm cụ thể.