VASEP gửi báo cáo về những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp

Việc quy định giao dịch đi vay giữa ngân hàng và doanh nghiệp vay dài hạn để đầu tư là giao dịch liên kết, từ đó áp trần chi phí lãi vay để tính thuế thu nhập là không hợp lý, gây ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp.