Vì sao đường liên vùng 2.000 tỉ đồng bị ngăn đôi, chưa thể thông tuyến?

Phú Thọ – Mặc dù tuyến chính đường liên vùng 2.000 tỉ đồng đã hoàn thành, hơn 24km đã được bàn giao, đưa vào sử dụng, thế nhưng vẫn còn gần 30km bị chặn, chưa thể lưu thông khiến nhiều người thắc mắc.

Các chốt chặn vẫn đang được lập trên tuyến đường liên vùng đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Khê do chưa được bàn giao, đưa vào sử dụng. Ảnh: Tô Công.