VIS Rating ước tính: khoảng 30% lượng trái phiếu đáo hạn trong tháng 6 không trả được nợ gốc đến hạn

Theo VIS Rating, tháng 5 có nhiều tổ chức phát hành chậm trả lãi trái phiếu được công bố, trong đó một số tên tuổi được nhắc tới như Nova Thảo Điền, Saigon Glory, Sông hồng Hoàng Gia…

Dự kiến trong 12 tháng tới sẽ có 216 nghìn tỷ đồng TPDN đáo hạn, 9% trong số này là trái phiếu có rủi ro cao chậm trả nợ gốc đến hạn.

Tháng 5 có 28.000 tỷ đồng TPDN được phát hành

CTCP xếp hạng tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) cho biết, số lượng phát hành TPDN mới trong tháng 5/2024 đạt 28 nghìn tỷ đồng, cao hơn so với 19,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 4/2024. Phát hành mới lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 đạt 67,1 nghìn tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị giao dịch TPDN thứ cấp tăng trong tháng 5/2024, chủ yếu vẫn tập trung ở giao dịch trái phiếu ngân hàng và bất động sản.

Dự phóng giá trị trái phiếu có rủi ro lần đầu chậm trả nợ gốc là 6,9 nghìn tỷ đồng trong tháng 6/2024. Chỉ có một trái phiếu chậm trả gốc phát sinh mới trong tháng 5/2024 với giá trị là 1.000 tỷ đồng. Tỷ lệ chậm trả toàn thị trường đến cuối tháng 5/2024 là 16,1%, tăng 1% so với cuối năm 2023.

Tỷ lệ chậm trả toàn thị trường đến cuối tháng 5/2024 là 16,1%, tăng 1% so với cuối năm 2023. (Ảnh: Int)

Trong tháng 5/2024, hai tổ chức phát hành (TCPH) đã thực hiện hoán đổi tài sản, trong khi 7 TCPH khác thuộc nhóm ngành Bất động sản dân cư, Năng lượng và Xây dựng đã thanh toán một phần dư nợ gốc. Các TCPH trên đều đã được gia hạn thời gian đáo hạn trước đó.

Tỷ lệ thu hồi nợ gốc chậm trả ngành Bất động sản dân cư giảm nhẹ do tăng lượng chậm trả trong khi các nhóm ngành khác không đổi so với tháng trước.

Theo VIS Rating ước tính có khoảng 30% lượng trái phiếu đáo hạn trong tháng 6/2024 không trả được nợ gốc đến hạn; trong đó, phần lớn trái phiếu đã chậm trả lãi trước đó.

Trong 12 tháng tới sẽ có 216 nghìn tỷ đồng TPDN đáo hạn, 9% trong số này là trái phiếu có rủi ro cao chậm trả nợ gốc đến hạn.

Lượng phát hành mới trong tháng 5/2024 tăng 46% so với tháng trước, đạt 28 nghìn tỷ đồng chủ yếu bởi các nhóm ngành Ngân hàng và Bất động sản. Kỳ hạn trung bình của trái phiếu phát hành trong tháng 5/2024 là 4,04 năm, cao hơn so với 3,26 năm trong tháng trước.

Khối lượng giao dịch TPDN trên quy mô lưu hành toàn thị trường trong tháng 5/2024 tăng 2% so với tháng 4/2024 lên mức 8%.

Tỷ lệ trả chậm tăng 1%

Trong tháng 5/2024 có một trái phiếu công bố chậm trả lần đầu với tổng, mệnh giá 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu này có ngày đáo hạn ban đầu ngày 13/5/2024 đã được phần lớn trái chủ chấp thuận gia hạn thêm 24 tháng vào ngày 12/4/2024.

Tuy nhiên vẫn có một số trái chủ nắm giữ 87 tỷ đồng mệnh giá không đồng ý gia hạn. TCPH cũng được chấp thuận của đa số trái chủ về việc không thanh lý tài sản đảm bảo trong trường hợp có phát sinh chậm trả. TCPH công bố đã thanh toán 112,5 trên 117,3 tỷ đồng lãi trái phiếu trong ngày 13/5/2024, tuy nhiên TCPH chưa thanh toán 87 tỷ đồng gốc trái phiếu không được gia hạn. Trường hợp này theo phân loại của VIS Rating bị xếp vào chậm trả cả gốc và lãi.

Tỷ lệ trái phiếu chậm trả toàn thị trường cuối tháng 5/2024 ở mức 16,1%, tăng 1% so với cuối năm 2023. Khoảng 65% lượng trái phiếu chậm trả gốc/lãi đến từ nhóm ngành Bất động sản dân cư, với tỷ lệ chậm trả gốc lãi của riêng nhóm ngành này là 31%.

Trong tháng 5/2024 tổng giá trị nợ gốc trái phiếu chậm trả được xử lý bằng hoán đổi tài sản hoặc thanh toán bằng tiền là 266 tỷ đồng

Trong tháng 5/2024, TCPH là Tập đoàn Novaland đã thực hiện hoán đổi tài sản để hoàn trả một phần nợ trái phiếu chậm trả với tổng giá trị hoán đổi là 125 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 7 TCPH chậm trả thuộc nhóm ngành Bất động sản dân cư, Năng lượng và Xây dựng đã thực hiện thanh toán một phần gốc trái phiếu cho trái chủ. Tổng số tiền thanh toán là 141 tỷ đồng, tương đương 2% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành của nhóm này. Phần lớn trái phiếu đã được gia hạn ngày đáo hạn đến cuối năm 2024 hoặc 2025 sau khi không trả được nợ gốc trước đó vào năm 2023.

Tỷ lệ thu hồi đối với trái phiếu chậm trả toàn thị trường không đổi so với tháng trước, ngoại trừ nhóm Bất động sản dân cư. Tỷ lệ thu hồi của nhóm ngành này giảm xuống 10.9% tính đến cuối tháng 5/2024 do giá trị trái phiếu chậm trả gốc/lãi tăng lên trong tháng này.

Một số TCPH chậm trả được công bố: Công ty TNHH Saigon Glory lô trái phiếu SGL202004; Công ty TNHH Nova Thảo Điền mã NTDCH2227001 giá trị phát hành 2.300 tỷ đồng; Công ty Đầu tư IMG Huế với 2 lô trái phiếu IMGCH2126002 và IMGCH2126003; CTCP BVB lô trái phiếu BVBCH2123001; CTCP Sông hồng Hoàng Gia lô SHHCH2125001; CTCP Đầu tư năng lượng Nam Phương với 3 lô trái phiếu lần lượt là NPECH2229001, NPECH2128002, NPECH2126001…

Theo Tạp Chí Nhịp Sống Thị Trường